Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

 


III. Semestar

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Poljoprivredne melioracije

50

25

-

6

O

Ishrana bilja u hortikulturi

50

25

-

6

O

Voćarstvo

50

25

-

6

O

Povrćarstvo i cvjećarstvo

50

15

10

6

O

Cvjećarstvo - praksa

-

75

-

6

O

Tjelesna i zdravstvena kultura

-

30

-

-

O

 

 


IV. Semestar 

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Mehanizacija u hortikulturi

60

15

-

6

O

Tehnika dorade i skladištenja u hortikulturi

60

15

-

6

O

Vinogradarstvo

47

28

-

6

O

Voćarstvo i vinogradarstvo - praksa

-

75

-

6

O

Povrćarstvo - praksa

-

75

-

6

O

Tjelesna i zdravstvena kultura

-

30

-

-

O

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo