Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

 


V. Semestar

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Sjemenarstvo u hortikulturi

75

-

-

6

O

Fitopatologija

60

10

5

6

O

Vino i proizvodi iz hortikulture

55

20

-

6

O

Zaštita bilja I - praksa

-

65

10

6

O

Uređenje krajobraza i ukrasno bilje

50

5

20

6

O

 

 


VI. Semestar

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Entomologija

55

20

-

6

O

Poljoprivredne melioracije – praksa

-

75

-

6

O

Zaštita bilja II - praksa

-

75

-

2

O

Uređenje krajobraza i ukrasno bilje - praksa

-

75

-

3

O

Mehanizacija u hortikulturi - praksa

-

75

-

3

O

Završni rad

-

150

-

10

O

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo