Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

SAM 0395Polaznici preddiplomskog stručnog studija Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo stječu znanja iz gotovo svih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice znanja potrebita za rad sa ratarskim biljkama kulturama. Zadaća studija je osposobiti suvremene stručnjake ratarstva za samostalno vođenje tehnoloških procesa u svim dijelovima ratarske proizvodnje. Koncepcija programa je tako postavljena da putem predavanja, vježbi, seminara, a  osobito stručne prakse i drugih oblika nastave, omogućava završenim studentima kreativnu primjenu stručnih tehnoloških i gospodarskih dostignuća u ratarskoj proizvodnji. Svladavanje nastavnih sadržaja osigurava polaznicima takvu razinu znanja da uspješno mogu rješavati poslove ratarske proizvodnje na malim i velikim obiteljskim gospodarstvima.

Stručni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka bilinogojstva po završetku preddiplomskog stručnog studija Bilinogojstva, smjer Ratarstvo, moći će:

  1. razlikovati morfološke karakteristike žitarica, industrijskog i krmnog bilja
  2. raspoznati glavne biološke, kemijske, pedološke, ekološke, meliorativne i tehnološke čimbenike uzgoja biljaka
  3. objasniti agrotehničke zahvate u ratarskoj poljoprivrednoj proizvodnji
  4. definirati mjere njege pojedinih ratarskih kultura
  5. predložiti primjerenu zaštitu od štetočinja određene ratarske kulture
  6. samostalno voditi manje zahtjevne tehnološke procese iz područja biljne proizvodnje (ratarstva)
  7. organizirati vođenje manjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture
  8. prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održao sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i metoda u proizvodnji bilja

 

Predloženi studij je po strukturi i načinu izvođenja usporediv s programima Europske unije. Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjerovi Ratarstvo po uzoru na stručne studije u svijetu (Greenmount College-Northern Ireland, Modesto Junior College-California, Harper Adams College-GB i dr.) trebali bi osposobiti stručnjake koji bi svojim stručnim znanjem značajno pridonijeli povećanju povrtlarske, cvjećarske, ratarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje, te stvoriti stručnjake koji bi samostalno osmišljavali  idejna rješenja uređenja krajobraza, plasteničku proizvodnju presadnica, povrtlarskih i cvjećarskih kultura, proizvodnju ratarskih kultura te postavljanje voćarskih i vinogradarskih nasada.

Stručni studij raspolaže primjerenim prostorom i opremom za odvijanje nastave, dobro opremljenim laboratorijima i praktikumima, plastenikom  te ekonomijom za izvođenje praktičnog dijela nastave, potrebitom mehanizacijom i informatičkom učionicom. Studentima je osigurana prehrana i smještaj u zgradi Studentskog doma u Slavonskom Brodu.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo