Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

III semestar

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

054M

Institucije i politike Europske unije

35

 

15

7

O

055M

Poduzetništvo

30

 

15

6

O

056M

Menadžerske vještine

30

 

15

6

O

057M

Upravljanje troškovima

30

 

15

6

O

058M

Financijska tržišta i institucije

30

 

15

5

I

059M

Globalna ekonomija

30

 

15

5

I

060M

Menadžment u sportu

30

 

15

5

I


IV semestar

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

061M

Stručna praksa

 

300

 

15

O

062M

Diplomski rad

   

300

15

O

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo