Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

I semestar 

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

040M

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

35

 

15

7

O

041M

Marketing strategije

30

 

15

6

O

042M

Upravljanje opskrbnim lancem

30

 

15

6

O

043M

Poslovna etika i društvena odgovornost

30

 

15

6

O

044M

Poslovna logistika

30

 

15

5

I

045M

E-marketing

30

 

15

5

I

046M

Upravljanje projektnim ciklusom

30

 

15

5

I


II semestar 

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

047M

Financijski menadžment

30

 

15

6

O

048M

Menadžment proizvodnje

35

 

15

7

O

049M

Strategijski menadžment

30

 

15

6

O

050M

Korporacijski menadžment

30

 

15

6

O

051M

Monetarna ekonomija

30

 

15

5

I

052M

Krizni menadžment

30

 

15

5

I

053M

Poslovanje u digitalnom društvu

30

 

15

5

I

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo