Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Menadzment

Misao vodilja preddiplomskog stručnog studija Menadžment je obrazovanje ekonomista (prvostupnika) za različite stručne poslove u poslovnim subjektima u uvjetima otvorenosti  hrvatskoga gospodarstva, za organizaciju, marketing, računovodstvo i trgovinu.

Stručni  studij sastoji se od šest semestara u tri godine. U prva dva semestra stječu  se temeljna ekonomska i infrastrukturna i produbljena temeljna  ekonomska znanja,  a u trećem i četvrtom  semestru stječu se pored temeljnih ekonomskih znanja, produbljenih temeljnih ekonomskih znanja i najvažnija specijalistička stručna znanja. Peti semestar nudi  mogućnost izbornih predmeta (modula) prema individualnom senzibilitetu studenta, uz evaluaciju kroz organiziranu stručnu praksu. Šesti semestar se sastoji od obveze nastavka stručne prakse uz individualni rad sa mentorom, te realizacijom završnog rada (diplomski rad). Za završetak studija potrebno je ostvariti 180 ECTS bodova.

Završetkom studija stjeće se naziv STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) EKONOMIJE.

Cilj preddiplomskog stručnog studija je:

  • razumijevanje temeljne tržišno – orijentirane koncepcije upravljanja poduzećem,
  • ovladavanje izvršavanjem i vođenjem svih procesa poslovanja na domaćem i na inozemnom tržištu,
  • stjecanje temeljnih znanja i za druge  analitičke i upravljačke poslove u poduzetničkim, državnim, trgovinskim i logističkim gospodarskim subjektima.

Ishodi učenja za stručni studij ,,Menadžment“ Veleučilišta u Slavonskom Brodu navedeni su u nastavku. Studenti će moći:

  1. definirati i rješavati različite probleme iz ekonomike, financija, računovodstva, marketinga, organizacije, kvantitativnih metoda, statistike i informatike [Osnove]
  2. primijeniti potrebna znanja o metodama i tehnikama ekonomske analize, problema poslovanja koja su potrebna radi pripremanja odluka za njihovo rješavanje u malim i srednjim poduzećima [Primjena znanja i vještina]
  3. djelovati pojedinačno i unutar tima za ostvarivanje poslovnih rezultata i rješavanje složenijih problema menadžmenta s drugim ljudima, korištenjem vještina u međuljudskim odnosima, upravljačkim tehnikama i stručnim vještinama [Timski rad]
  4. primijeniti stečena temeljna znanja za samostalno vođenje poduzeća ili profesionalno obavljanje poslova općeg menadžmenta, marketinga, financija ili računovodstva [Praktične vještine]
  5. objasniti osnovna poslovna načela i temeljne pojmove vezane za poduzetništvo, financije, bankarstvo, marketing te ključna etička pitanja koja utječu na njihovu profesiju [Poslovne vještine]
  6. objaviti informacije vezane za svoj rad u obliku usmenog izlaganja ili pisanog izvješća primjenjujući suvremene informatičke alate te razumjeti tekst iz područja struke pisan na stranom jeziku [Komunikacija]
  7. prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održali sposobnost primjene suvremenih upravljačkih metoda, tehnika i vještina neophodnih u menadžerskoj praksi. [Cjeloživotno učenje]

Predloženi studij je po strukturi i načinu izvođenja usporediv s programima Europske unije. Veleučilišni stručni studijski program usporediv je s istoimenim studijima na veleučilištima u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Požega), a djelomice i s nekim studijima istog usmjerenja na europskim visokim stručnim školama (npr. sa sličnim usmjerenjem studija  Wirtschafts- Akademie u Frankfurtu (4 semestra) ili pak Univerziteta u Münsteru (Njemačka), Berufsakademie Manheim (6 semestara), Berufsakademie Karlsruhe (6 semestara).

Preddiplomski stručni studij raspolaže primjerenim prostorom i opremom za odvijanje nastave.

Studentima je osigurana prehrana i smještaj u zgradi Studentskog doma u Slavonskom Brodu.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo