Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.


III semestar

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

St

Financije

30

 

15

5

O

Upravljanje znanjem i inovacijama

30

 15

5

O

Računovodstvo

35

15

10

6

O

Trgovačko pravo

35

 

10

5

O

Menadžment u bankarstvu

30

 

15

5

O

Poslovni Engleski jezik III

Poslovni Njemački jezik III

25

15

 

4

O

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

30

   

O


IV semestar

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

St

Menadžersko odlučivanje

35

 

15

6

O

Menadžment novoga proizvoda

30

 

15

5

O

Operacijski menadžment

30

15

5

O

Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

35

 

10

5

O

Menadžment prometa

35

 

10

5

O

Poslovni Engleski jezik IV

Poslovni Njemački jezik IV

25

15

 

4

O

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

30

   

O

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo