Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Ispitni rokovi iz kolegija Menadžment u bankarstvu i Monetarna ekonomija održat će se 22.05.2019. u KKD I.B.M. u 10.30h umjesto 15.5.2019.

Ispitni rokovi iz kolegija Financije, Menadžment osiguranja, Financijska tržišta i institucije i Financijski menadžment održat će se 22.05.2019. u KKD I.B.M. u 10.00h umjesto 15.5.2019.

Dr. sc. MAJA VRETENAR COBOVIĆ, mag. oec.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo