Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

OBAVIJEST STUDENTIMA VEZANA UZ OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA U LJETNOM ISPITNOM ROKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017.-2018.

Povjerenstvo za završni rad je na svojoj 59. sjednici, održanoj 11.5.2018., postavilo rokove za slanje završnih radova na pregled Povjerenstvu u ljetnom ispitnom roku.

Studenti, koji žele imati obranu na prvom ispitnom roku (prijaviti na Studomatu 22.6.2018.) trebaju do 3.6.2018. g. poslati svoj završni rad na pregled Povjerenstvu za završni rad (UZ PRETHODNU SUGLASNOST MENTORA).

Studenti, koji žele imati obranu na drugom ispitnom roku (prijaviti na Studomatu 6.7.2018.) trebaju do 25.6.2018. g. poslati svoj završni rad na pregled Povjerenstvu za završni rad (UZ PRETHODNU SUGLASNOST MENTORA).


pdfSPravilnik o završnom radu

pdfSUpute za izradu završnog rada

docSPredložak završnog rada

docSIzgled CD-DVD-a

docSPrijava teme i mentora završnih radova ZR1

docSPotvrda o prihvačanju završnog rada ZR2

docSObavijest o javnoj obrani završnog rada ZR3

docSZapisnik o javnoj obrani završnog rada ZR4

pdfSProtokol obrane završnog rada

pdfSIzajva o ispunjavanju uvjeta

pdfSPopis predmeta iz kojih se može dodijeliti zadatak završnog rada

docSPlan tema završnih radova - Menadžment 2017

docSPlan tema završnih radova - Menadžment 2018

pdfSTerminski plan završnih radova

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo