Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Tehnički odjel Veleučilišta u Slavonskom Brodu

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ PROIZVODNO STROJARSTVO

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKA

.

Obavještavaju se svi studenti Veleučilišta u Slavonskom Brodu koji su iz bilo kojih razloga uplatili veći iznos školarine za akad. god. 2018./19. od iznosa predviđenog odlukama Veleučilišta da mogu najkasnije do 30. studenog 2018. godine podnijeti pismenu molbu u Tajništvo za povratom više uplaćenih sredstava. Uz zamolbu je potrebno priložiti dokaz o uplati i dokaz o ostvarivanju prava na oslobađanje plaćanja dijela školarine.

Sve molbe za povratom više uplaćene školarine upućene nakon tog datuma neće biti razmatrane.

Prodekanica za nastavu: dr. sc. teuta Benković-Lačić, v. r.

.

Obavještavaju se svi studenti Veleučilišta u Slavonskom Brodu koji iz bilo kojih razloga nisu regulirali svoj status u akad. god. 2018./2019. u predviđeno vrijeme upisa (od 10. do 14. listopada) da isto mogu učiniti najkasnije do 31. listopada 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće upisati višu godinu ili ponavljanje iste godine studija u ovoj akad. god.

Naknadni upisi će se odvijati u radno vrijeme Studentske referade predviđeno za studente.

Prodekanica za nastavu: dr. sc. Teuta Benković Lačić, v. r.

 

.

Studenti koji su u ak. 2018./2019. godini prešli na izvanredni studij, izgubili su sva prava redovitog studenta završetkom ak. 2017./2018. godine, odnosno s danom 30.9.2018. Jedno od prava je i pravo na zdravstveno osiguranje temeljem statusa redovitog studenta.

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju status osiguranika stječu osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su prema propisima o školovanju Republike Hrvatske izgubile status učenika, odnosno redovitog studenta ako su se prijavile HZZO-u u roku od 30 dana od dana gubitka statusa učenika ili redovitog studenta i ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Potvrdu u svrhu prijave na zdravstveno osiguranje s datumom gubitka statusa redovitog studenta možete dobiti u Studentskoj referadi.

Za obavijest: Tamara Pinjuh

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo