Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

III. Semestar

Nastavni predmet P V S ECTS St
Tehnologija III 45 30 - 6
Računalom podržan dizajn CAD 15 30 - 3 O
Obradni sustavi 30 30 - 5 O
Toplina i toplinski strojevi 45 30 - 5 O
Materijali II 30 15 - 3 O
Izborni kolegij I 30 30 - 5 I
Izborni kolegij II 15 30 - 3 I

 

Izborni i fakultativni kolegiji:

Nastavni predmet P V S ECTS St
Ekologija I 30 30 - 5 I
Alati i naprave 30 30 - 5 I
Elementi za prijenos snage i gibanja 30 30 - 5 I
Motori SUI 30 15 - 3 I
Poduzetništvo 15 30 - 3 I

 


IV. Semestar

Nastavni predmet P V S ECTS St
Upravljanje proizvodnjom 45 30 - 6 O
Programiranje NC strojeva i robota 30 30 - 5 O
Elementi konstrukcija 30 45 - 6 O
Održavanje postrojenja 30 30 - 5 O
Izborni kolegij III 30 30 - 5 I
Izborni kolegij IV 30 15 - 3 I
Tjelesna i zdravstvena kultura IV 0 15 - O

 

Izborni kolegiji:

Nastavni predmet P V S ECTS St
Strojevi i proizvodna oprema - praksa 0 60 - 5 I
Projektni menadžment 30 30 - 5 I
Kontrola kvalitete 30 15 - 3 I
Računalom podržano inženjerstvo 30 15 - 3 I

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo