Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

-          smjer Hortikultura

 1. razlikovati najvažnije karakteristike voćarskih, povrćarskih, cvjećarskih i vinogradarskih kultura
 2. predložiti vizualna rješenja uređenja zelenih površina
 3. raspoznati glavne biološke, kemijske, pedološke, ekološke, meliorativne i tehnološke čimbenike uzgoja biljaka
 4. predložiti primjerenu zaštitu određene biljne vrste
 5. samostalno voditi manje zahtjevne tehnološke procese iz područja biljne proizvodnje (voćarstva, povrćarstva, cvjećarstva, vinogradarstva i uređenja krajobraza)
 6. organizirati vođenje manjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture
 7. prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održao sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i metoda u proizvodnji bilja

-          smjer Ratarstvo

 1. razlikovati morfološke karakteristike žitarica, industrijskog i krmnog bilja
 2. raspoznati glavne biološke, kemijske, pedološke, ekološke, meliorativne i tehnološke čimbenike uzgoja biljaka
 3. objasniti agrotehničke zahvate u ratarskoj poljoprivrednoj proizvodnji
 4. definirati mjere njege pojedinih ratarskih kultura
 5. predložiti primjerenu zaštitu od štetočinja određene ratarske kulture
 6. samostalno voditi manje zahtjevne tehnološke procese iz područja biljne proizvodnje (ratarstva)
 7. organizirati vođenje manjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture
 8. prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održao sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i metoda u proizvodnji bilja

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo