Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

- Preddiplomski Stručni studij:

 1. definirati i rješavati različite probleme iz ekonomike, financija, računovodstva, marketinga, organizacije, kvantitativnih metoda, statistike i informatike [Osnove]
 2. primijeniti potrebna znanja o metodama i tehnikama ekonomske analize, problema poslovanja koja su potrebna radi pripremanja odluka za njihovo rješavanje u malim i srednjim poduzećima [Primjena znanja i vještina]
 3. djelovati pojedinačno i unutar tima za ostvarivanje poslovnih rezultata i rješavanje složenijih problema menadžmenta s drugim ljudima, korištenjem vještina u međuljudskim odnosima, upravljačkim tehnikama i stručnim vještinama [Timski rad]
 4. primijeniti stečena temeljna znanja za samostalno vođenje poduzeća ili profesionalno obavljanje poslova općeg menadžmenta, marketinga, financija ili računovodstva [Praktične vještine]
 5. objasniti osnovna poslovna načela i temeljne pojmove vezane za poduzetništvo, financije, bankarstvo, marketing te ključna etička pitanja koja utječu na njihovu profesiju [Poslovne vještine]
 6. objaviti informacije vezane za svoj rad u obliku usmenog izlaganja ili pisanog izvješća primjenjujući suvremene informatičke alate te razumjeti tekst iz područja struke pisan na stranom jeziku [Komunikacija]
 7. prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održali sposobnost primjene suvremenih upravljačkih metoda, tehnika i vještina neophodnih u menadžerskoj praksi. [Cjeloživotno učenje]

- Specijalističi diplomski stručni studij :

 1. Koristiti specijalizirana znanja za upravljanje pojedinim poslovnim područjima (marketinga, proizvodnje, prodaje i nabave, financija) radi unaprjeđenja poslovanja
 2. Koristiti kvantitativne metode u području poslovnog odlučivanja te upravljati troškovima putem dobivenih analiza i metoda odlučivanja
 3. Pozicionirati svoje poduzeće u okvirima globalne ekonomije kroz poznavanje institucija, politika, strategija i dostupnih fondova Europske unije
 4. Steći znanja i vještine poduzetništva za ostvarenje novog rasta i razvoja poduzeća
 5. Steći znanja i vještine iz područja strateškog menadžmenta te odrediti smjer u kojem će se poduzeće razvijati
 6. Steći menadžerske vještine – vještine timske suradnje i komunikacije, vještine ophođenja s klijentima i razvoj drugih osobnih kompetencija menadžera u cilju podizanja ukupne organizacijske uspješnosti kroz upravljanje ljudskim potencijalima
 7. Izgraditi sustav vrijednosti u poduzeću na temeljima poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo