Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Sustav kvalitete

Sustav upravljanja kvalitetom Veleučilišta u Slavonskom Brodu temelji se na uvažavanju zahtjeva svih relevantnih propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja, te Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Veleučilište u Slavonskom Brodu je orijentirano na trajno poboljšanje svojih procesa kako bi osiguralo zadovoljstvo svih korisnika usluga.

Krovni dokument koji definira područje kvalitete na Veleučilištu je Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava osiguravanja kvalitete (2015.). Organizacijska shema sustava kvalitete prikazana je na slici niže.

Organizacijska shema

Misija

Društvena uloga Veleučilišta jest višestruka. Prvenstvena je misija Veleučilišta pružati kvalitetno visoko obrazovanje u Brodsko-posavskoj županiji i šire, koje odgovara društvenim i gospodarskim potrebama regije u kojoj se Veleučilište nalazi te time zadržati mladu i kvalificiranu radnu snagu u regiji.

Veleučilište je, osim toga, pružatelj cjeloživotnog obrazovanja u zajednici u kojoj se nalazi, pri čemu nudi kvalitetne programe, relevantne za gospodarstvo i tržište radne snage koji učinkovito unaprjeđuju znanja i vještine polaznika.

Veleučilište svojim radom potiče razvoj zajednice na lokalnoj i regionalnoj razini, nudeći stručne usluge i savjete, te uključujući se u rad tijela i organizacija koje rade na planiranju i upravljanju regionalnim i lokalnim razvojem u Gradu Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji.

Svojim radom, izdavačkom djelatnošću i međunarodnom suradnjom, Veleučilište predstavlja regionalni centar stručnosti i izvrsnosti, čime doprinosi ne samo razvoju sredine u kojoj djeluje, nego i njezinoj pozitivnoj percepciji u široj javnosti te nacionalnom i međunarodnom značaju.

Vizija

Veleučilište u Slavonskom Brodu vidi se u srednjoročnoj perspektivi kao konkurentna, poželjna i organizacijski izvrsna visokoobrazovna institucija koja obrazuje visoko kvalitetne i zapošljive stručnjake, osposobljene da aktivno doprinose razvoju gospodarstva u Brodsko-posavskoj županiji i šire. VUSB se vidi kao institucija koja pruža stručnu podršku projektima socio-ekonomskog razvoja u županiji i njenom okruženju.

Vrijednosti i pristup

Veleučilište u svojem radu naglašava sljedeće vrijednosti:

· Povezanost obrazovanja i prakse: utemeljenje programa na praktičnoj primjeni znanja i suradnji s gospodarstvom

· Društvena odgovornost: uključivanje u rad zajednice, javnih institucija i gospodarstva

· Promicanje ekoloških standarda i obnovljivih izvora energije: u koncepciji i sadržaju nastavnih programa, kao i u stručnom radu i projektima u koje se VUSB uključuje

· Otvorenost, uključivost i ravnopravnost: rad VUSB-a je javan i transparentan, te otvoren svim društvenim skupinama i pojedincima. VUSB osobito potiče aktivno uključivanje studenata u rad Veleučilišta i njegovih tijela te njeguje klimu u kojoj se potiče komunikacija između studenata i nastavnika, kao i suradnja i komunikacija nastavnika različitih odjela.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo