Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.
Rbr. Oznaka Naziv postupka

Izdanje/

Revizija

Vrijedi od
1 PSK 1 Izrada i izdavanje dokumenata SOK-a 2.1 15.12.2016.
2 PSK 2 Upravljanje dokumentima i zapisima 1.0 15.12.2016.
3 PSK 3 Unutarnja prosudba 2.1 15.12.2016.
4 PSK 4 Izrada novog studijskog programa 1.2 15.12.2016.
5 PSK 5 Programi cjeloživotnog obrazovanja 2.0 15.12.2016.
6 PSK 6 Provođenje nastave 1.1 15.12.2016.
7 PSK 7 Polaganje ispita 1.1 15.12.2016.
8 PSK 8 Postupak izrade rasporeda izvođenja nastave, zauzeća nastavnog prostora i ispitnih rokova 1.2 15.12.2016.
9 PSK 9 Postupak za prigovore korisnika 1.1 15.12.2016.
10 PSK 10 Upis studenata 1.2 15.12.2016.
11 PSK 11 Prijelazi studenata s drugih visokih učilišta 1.1 15.12.2016.
12 PSK 12 Primanje nastavnog osoblja u radni odnos 1.2 15.12.2016.
13 PSK 13 Redovito i periodično ocjenjivanje studijskog programa 1.2 15.12.2016.
14 PSK 14 Studentska evaluacija nastave 1.1 15.12.2016.
15 PSK 15 Postupak nabave na Veleučilištu 1.3 15.12.2016.
16 PSK 16 Analiza učinkovitosti sustava kvalitete 1.3 15.12.2016.

Rbr. Oznaka Naziv postupka

Izdanje/

Revizija

Vrijedi od
1 RUP 0.1 Upute za izradu završnog rada 1.1 15.12.2016.
2 RUP 0.2 Radna uputa za prikupljanje i obradu podataka o zapošljivosti završenih studenata 1.1 15.12.2016.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo