Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

TRAJANJE MOBILNOSTI

2 - 12 mjeseci

1 mjesec mobilnosti odnosi se na razdoblje od 30 dana. Izračun se vrši prema datumima na potvrdama Letter of Confirmation (prije početka stručne prakse) i Statement of Host Institution koje nakon stručne prakse izdaje inozemna institucija, boravak uključuje i radne dane i vikend i ovaj dokument je relevantan za trajanje mobilnosti u slučaju nedoumice. Financijska potpora isplaćuje se na način: 80% prije odlaska a 20% nakon povratka i dostave valjane dokumentacije.

Na Erasmus+ stručnu praksu je moguće otići unutar godine dana od završetka studija ukoliko se student/ica prijavi dok ima status studenta (prije završetka studija).

Nedavno diplomiranim studentima Erasmus+ stručnu praksu je moguće priznati na sljedeća dva načina:

 • potvrdom Veleučilišta da su za vrijeme dok su još bili studenti bili odabrani za mobilnost te da su istu obavili (nakon što od studenata dobijemo svu dokaznu dokumentaciju)
 • EUROPASS mobility dokumentom, koji nam studenti unaprijed trebaju najaviti, odnosno najkasnije za vrijeme trajanja mobilnosti, kako bi obje strane mogle ispuniti svoje obveze oko ispunjavanja tog dokumenta

  

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj instituciji. Konačan iznos financijske potpore za akademsku godinu 2014./15. određuje Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) i to na sljedeći način:

 • mobilnost prema državi viših troškova života: studenti će primiti višu financijsku potporu
 • mobilnost prema državi sličnih troškova života: studenti će primiti srednje visoku financijsku potporu
 • mobilnost prema državi nižih troškova života: studenti će primiti nižu financijsku potporu

 

Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine:

 ErasmusMobilnost studenata1

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)

Ovaj pojam odnosi se na studente koji imaju status Erasmus+ studenta jer udovoljavaju svim potrebnim uvjetima, ali ne primaju financijsku potporu jer su se iskoristila raspoloživa sredstva prije kraja natječaja.

 

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

 

KOLIKO PUTA JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST?

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8), neovisno o tome koliko puta.

 

ŠKOLARINA I OSTALE NAKNADE

Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.

 

OSIGURANJE

Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. Osnovno osiguranje obično osigurava nacionalno zdravstveno osiguranje studenta i za njegovog boravka u drugoj zemlji EU preko europske zdravstvene iskaznice. Međutim, osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica ili privatno osiguranje možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. Sveučilište će smatrati da je Korisnik svjestan obveza vezanih uz zdravstveno osiguranje. Student je dužan sklopiti policu osiguranja od nezgode i od odgovornosti prije odlaska na Erasmus+ stručnu praksu (a nakon što mu je ista odobrena od strane Povjerenstva za odabir kandidata). Preslika police osiguranja i europske zdravstvene iskaznice mora se priložiti Ugovoru između visokog učilišta i studenta.

 

JEZIČNA PRIPREMA

Određene inozemne institucije zahtijevaju potvrde o znanju stranog jezika za Erasmus+ studente. Uglavnom se radi o engleskom, a nerijetko i jeziku države u koju se dolazi. Studenti su se dužni informirati o jezičnim kompetencijama koje prihvatna ustanova zahtijeva. Uredu za međunarodnu suradnju je, na zahtjev, prije mobilnosti potrebno priložiti i potvrdu o znanju određenog stranog jezika. Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski ili nizozemski, obvezni su prije odlaska i po povratku s mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako im je jezik mobilnosti materinski). Rezultati online jezične procjene nisu uvjet za odlazak na mobilnost, a na uvid ih imaju student i matično visoko učilište. Ukoliko student/ica želi, matično visoko učilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu/ici može dodijeliti besplatan online jezični tečaj na engleskom, njemačkom, talijanskom, španjolskom ili nizozemskom jeziku.

 

OBVEZE STUDENTA PRIJE MOBILNOSTI I POSLIJE MOBILNOSTI

Prije mobilnosti:

 • proučiti internetske stranice prihvatne ustanove
 • ishoditi scan potpisanog i pečatiranog Letter of Confirmation dokumenta od prihvatne ustanove
 • elektronski ispuniti i vlastoručno potpisati Prijavni obrazac, CV u Europass formatu, motivacijsko pismo), ishoditi prijepis svih ocjena na studiju
 • ishoditi Potvrdu o usklađenosti stručne prakse s ishodima studija u nadležne osobe na matičnoj sastavnici
 • u suradnji s Erasmus koordinatorom sastaviti LA - Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti), a kojeg potpisuju student, odgovorna osoba na sastavnici (ECTS povjerenik, voditelj studija, Erasmus koordinator
 • sklopiti Ugovor o stručnoj praksi sa Veleučilištem
 • sklopiti policu osiguranja i dobiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja

 

Poslije mobilnosti:

Po povratku s inozemne ustanove studenti su dužni matičnom visokom učilištu dostaviti:

 • Presliku LA
 • Izjavu inozemne institucije- Statement of Host Institution
 • Potvrdu o radu - Transcript of Work
 • Završno izvješće - Final form - student putem poveznice koju zaprimi na svoj e-mail ispunjava na mrežnoj stranici EU Commission

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo