Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

4U okviru programa Erasmus mobilnost nastavnog osoblja za akademsku godinu 2017./18. boravio sam na mobilnosti- državanje nastave u Belgiji na Thomas More university college.

Opširnije...

.

Moje ERASMUS iskustvo

1U okviru programa Erasmus mobilnost nastavnog osoblja za akademsku godinu 2016./17. boravio sam na stručnom usavršavanju u Belgiji na Thomas More university college.

Opširnije...

.

U sklopu stručnog podučavanja ERASMUS+programa individualne mobilnosti nastavnog osoblja (akademska godina 2016./2017.), u vijećnici Veleučilišta 14.12.2016. održano je javno predavanje na temu ERASMUS+ individualna mobilnost nastavnika Hrvoja Sivrića.

Opširnije...

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo