Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

b_200_112_16777215_00_images_Slike_PA010103.jpgSukladno čl. 17. Pravilnika o studiranju, Veleučilište u Slavonskom Brodu nagrađuje studente stručnih studija upisanih u 1. i 2. nastavnu godinu.

Nagrađivanje se vrši posebno za svaki studij i posebno za redovite i izvanredne studente 1. i 2. godine studija,  na svečanom početku iduće akademske godine.

Kategorije u kojima se nagrađuju studenti su:

1a)     Izvrsni studenti

Studenti koji su ostvarili 60 ECTS bodova (1. godina) tj. 120 ECTS bodova (2. godina) i imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili više u tekućoj akademskoj godini.

1b)     Najuspješniji student u svojoj generaciji

Kriterij za određivanje najuspješnijeg studenta je broj bodova koji je ostvario od početka studija a računa se prema izrazu: Broj bodova = ∑ (ECTS ∙ ocjena ispita kolegija).

Ako više studenata ima isti broj bodova, daljnji kriteriji za odabir su prosjek svih ocjena te ukupni broj izlazaka na ispite.

1c)     Ako je student svrstan u obje kategorije, dobiva nagradu u kategoriji Izvrstan student.

U svrhu gore navedenoga Studentska referada Veleučilišta izrađuje listu studenata rangiranih po uspješnosti.

Tako su i početkom akademske 2015./2016. godine temeljem službene evidencije izabrani i nagrađeni najbolji studenti u akademskoj 2014./2015., i to kako slijedi:

   

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Izvrsni studenti

1. god.

-

Martina Blažević, red. (285B)

-

Ante Macan, izv. (286B)

2. god.

-

-

-

-

Najuspješniji studenti u svojoj generaciji

Redoviti

Marina Toht, 1. god. (240B)

Marija Mažar, 2. god. (426B)

Martina Blažević, 1. god. (285B)

Antonela Blaževac, 2. god. (533B)

Svetozar Zaklanović, 1. god. (260B)

Marko Marković, 2. god. (496B)

Ante Macan, izv. (286B)

Izvanredni

Andrea Pavičić, 1. god. (162B)

Mario Marković, 2. god. (367B)

Narcis Vođinac, 1. god. (240B)

Zdenka Kaurić, 2. god. (445B)

Igor Dikanović, 1. god. (196B)

Zoran Katušić, 2. god. (461B)

 

313A1292Osim najboljih studenata 1. i 2. nastavne godine stručnih studija, Veleučilište u Slavonskom Brodu redovito nagrađuje i najbolje promovente, i to po jednog/u studenta/icu sa svakog stručnog studija, a kriterij za odabir je ostvaren najbolji prosjek ocjena tijekom cijelog studija.

Sukladno tome, na posljednjoj promociji održanoj 11.11.2015. nagrađeni su najbolji promoventi kako slijedi:

IME

PREZIME

UKUPNA OCJENA

NAZIV STUDIJA

Mijat

Jurišić

4.967

Preddiplomski stručni studij menadžmenta

Josip

Matić

4.871

Preddiplomski stručni studij proizvodnog strojarstva

Katica

Bratanić

4.771

Specijalistički diplomski stručni studij menadžmenta

Maja

Franjić

3.986

Preddiplomski stručni studij bilinogojstva

 

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo