Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Na natječaju Veleučilišta u Slavonskom Brodu od 23.11.2018. godine, objavljenim u „Narodnim novinama“ br. 103/2018, Glasu Slavonije, Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- PS Slavonski Brod, Internet stranici, Oglasnoj ploči Veleučilišta i internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora (Natječaj; klasa: 112-01/18-01/032, Urbroj: 2178/01-25-03-18-01; točka 3) izabrana je Olivera Maglić, dipl. ing. stroj., na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavača, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, polju Strojarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

.

Veleučilište u Slavonskom Brodu objavljuje

NATJEČAJ

1. za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju profesora visoke škole, u znanstvenom području Društvenih znanosti, polju Ekonomija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

2. za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju profesora visoke škole, u znanstvenom području Društvenih znanosti, polju Ekonomija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

3. za izbor dva (2) nastavnika (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje Društvenih znanosti, polju Ekonomija, bez zasnivanja radnog odnosa

4. za izbor jednog (1) nastavnika (m/ž) u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole (trajno zvanje) za znanstveno područje Tehničkih znanosti, polju Strojarstvo, bez zasnivanja radnog odnosa

5. za izbor tri (3) nastavnika (m/ž) u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole za znanstveno područje Tehničkih znanosti, polju Strojarstvo, bez zasnivanja radnog odnosa.

Cjeloviti tekst natječaja (PDF)

.

NATJEČAJ

za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač, u znanstvenom području Tehničke znanosti, polju Strojarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

tekst natječaja

.

Veleučilište u Slavonskom Brodu objavljuje

 

NATJEČAJ

 

1. za izbor nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje; Biotehničke znanosti, znanstveno polje; Poljoprivreda, bez zasnivanja radnog odnosa.

2. za izbor nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje; Tehničke znanosti, znanstveno polje; Strojarstvo, bez zasnivanja radnog odnosa.

3. za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje:Poljoprivreda, bez zasnivanja radnog odnosa.

4. za izbor suradnika u naslovno suradničkozvanje asistenta za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje; Strojarstvo, bez zasnivanja radnog odnosa.

tekst natječaja

.

Veleučilište u Slavonskom Brodu objavljuje

 

NATJEČAJ

 

  1. za izbor tri (3) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju profesor visoke škole, u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polju Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač, u znanstvenom području Društvene znanosti, polju Ekonomija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

tekst natječaja

.

Veleučilište u Slavonskom Brodu objavljuje

                                                           

NATJEČAJ

 

  1. za izbor dva (2) nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, bez zasnivanja radnog odnosa
  2. za izbor četiri (4) nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje: Društvene znanosti, znanstveno polje: Ekonomija, bez zasnivanja radnog odnosa
  3. za izbor dva (2) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Strojarstvo, bez zasnivanja radnog odnosa

tekst natječaja

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo