Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

STATUT

VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

 

Slavonski Brod, srpanj 2014. g.

 

Na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07.–Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13. i 139/13.) i članka 6. stavka 2. Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu (Narodne novine br. 108/06, 57/07. i 119/13.), Upravno vijeće Veleučilišta u Slavonskom Brodu, na 22. sjednici održanoj 18. srpnja 2014. godine, na prijedlog Stručnog vijeća Veleučilišta, donosi  

 

pdfSStatut Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPotvrda Statuta

pdfSStatut o izmjeni Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu (08.06.2015.)

pdfSPotvrda Statuta o izmjeni Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu (08.06.2015.)

pdfSStatut o izmjeni Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu (22.12.2015.)

pdfSPotvrda Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu (15.01.2016.)

pdfSStatut o izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu (27.03.2017.)

pdfSPotvrda Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu (07.04.2017.)

pdfSStatut o izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu (27.03.2017.)

pdfSPotvrda Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu (27.03.2017.)

pdfSPročišćen tekst Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo