Veleučilište u Slavonskom Brodu

  

 

STEM Eco&Energetics

  UP.03.1.1.02.0047

Veleučilište u Slavonskom Brodu započelo je s provedbom projekta STEM Eco&Energetics kojeg provodi u partnerstvu s Veleučilištem u Požegi, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.   Detalji o projektu (PDF)

 

eu.fw

.

Brodsko-posavska županija objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza željeznicom redovitih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije. Svi zainteresirani studenti više informacija mogu dobiti na stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) ili na linku http://www.bpz.hr/novosti/obavijesti/javni_poziv_-_sufinanciranje_troskova_javnog_prijevoza_zeljeznicom_redovnih_studenata.aspx#.XJ3NfdpKiMo.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo