Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Poljoprivredni odjel Veleučilišta u Slavonskom Brodu

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ BILINOGOJSTVA, SMJEROVI HORTIKULTURA I RATARSTVO 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

DSC00732

Polaznici studija Bilinogojstvo, smjer Hortikultura i smjer Ratarstvo  stječu znanja iz gotovo svih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice znanja potrebita za rad sa hortikulturnim i ratarskim kulturama.

Hortikultura - grana biljne proizvodnje i znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem povrtlarskog, cvjećarskog i voćarsko-vinogradarskog uzgoja kultura i krajobraznim uređenjem.

Ratarstvo - grana biljne proizvodnje i znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem i uzgojem žitarica, industrijskog bilja i krmnih kultura.

Zadaća studija je osposobiti suvremene stručnjake hortikulture i ratarstva za samostalno vođenje tehnoloških procesa u svim dijelovima hortikulturne i ratarske proizvodnje. Koncepcija programa je tako postavljena da putem predavanja, vježbi, seminara, a  osobito stručne prakse i drugih oblika nastave, omogućava završenim studentima kreativnu primjenu stručnih tehnoloških i gospodarskih dostignuća u hortikulturnoj i ratarskoj proizvodnji. Svladavanje nastavnih sadržaja osigurava polaznicima takvu razinu znanja da uspješno mogu rješavati poslove hortikulture i ratarstva u poljoprivredi na malim i velikim obiteljskim gospodarstvima.

Predloženi studij je po strukturi i načinu izvođenja usporediv s programima Europske unije. Stručni studij Bilinogojstvo, smjerovi Hortikultura  i Ratarstvo po uzoru na stručne studije u svijetu (Greenmount College-Northern Ireland, Modesto Junior College-California, Harper Adams College-GB i dr.) trebali bi osposobiti stručnjake koji bi svojim stručnim znanjem značajno pridonijeli povećanju povrtlarske, cvjećarske, ratarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje, te stvoriti stručnjake koji bi samostalno osmišljavali  idejna rješenja uređenja krajobraza, plasteničku proizvodnju presadnica, povrtlarskih i cvjećarskih kultura, proizvodnju ratarskih kultura te postavljanje voćarskih i vinogradarskih nasada.

Stručni studij raspolaže primjerenim prostorom i opremom za odvijanje nastave, dobro opremljenim laboratorijima i praktikumima, plastenikom  te ekonomijom za izvođenje praktičnog dijela nastave, potrebitom mehanizacijom i informatičkom učionicom. Studentima je osigurana prehrana i smještaj u zgradi Studentskog doma u Slavonskom Brodu.

Predviđeno trajanje studija je šest semestara tijekom kojih studenti stječu potrebita teorijska i praktična znanja. Nakon svih položenih ispita i uspješne obrane završnog rada postajete:

STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/CA (BACALAUREUS/A) INŽENJER/KA BILINOGOJSTVA

 

Specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj je nastavak na preddiplomski studij (180 ECTS) i predviđen je u trajanju od dvije godine (120 ECTS) čime se omogućava vertikalna i horizontalna mobilnost studenata. Studij se izvodi kao redoviti studij u trajanju od 4 semestra (2 godine) te nakon završetka (zajedno sa preddiplomskim)  stječe se minimalno 300 ECTS.

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija:

STRUČNI SPECIJALIST INŽENJER/STRUČNA SPECIJALISTICA INŽENJERKA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA (struč. spec. ing. agr.).

Uvjeti za upis na specijalistički diplomski stručni studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj su završen minimalno preddiplomski studij iz područja Biotehničkih znanosti (180 ECTS) te zadovoljavanje uvjeta definiranih natječajem za upis.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo