Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.
Slika1Polaznici preddiplomskog studija Bilinogojstvo, smjer Hortikultura stječu znanja iz gotovo svih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice znanja potrebita za rad sa hortikulturnim biljkama. Zadaća studija je osposobiti suvremene stručnjake hortikulture za samostalno vođenje tehnoloških procesa u svim dijelovima hortikulturne proizvodnje. Koncepcija programa je tako postavljena da putem predavanja, vježbi, seminara, a osobito stručne prakse i drugih oblika nastave, omogućava završenim studentima kreativnu primjenu stručnih tehnoloških i gospodarskih dostignuća u hortikulturnoj proizvodnji. Svladavanje nastavnih sadržaja osigurava polaznicima takvu razinu znanja da uspješno mogu rješavati poslove hortikulture u poljoprivredi na malim i velikim obiteljskim gospodarstvima. 
 
Stručni prvostupnik inženjer bilinogojstva po završetku preddiplomskog stručnog studija Bilinogojstva, smjer Hortikultura, moći će:
  1. razlikovati najvažnije karakteristike voćarskih, povrćarskih, cvjećarskih i vinogradarskih kultura
  2. predložiti vizualna rješenja uređenja zelenih površina
  3. raspoznati glavne biološke, kemijske, pedološke, ekološke, meliorativne i tehnološke čimbenike uzgoja biljaka
  4. predložiti primjerenu zaštitu određene biljne vrste
  5. samostalno voditi manje zahtjevne tehnološke procese iz područja biljne proizvodnje (voćarstva, povrćarstva, cvjećarstva, vinogradarstva i uređenja krajobraza)
  6. organizirati vođenje manjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture
  7. prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održao sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i metoda u proizvodnji bilja
Predloženi studij je po strukturi i načinu izvođenja usporediv s programima Europske unije. Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjer Hortikultura po uzoru na stručne studije u svijetu (Greenmount College-Northen Ireland, Modesto Junior College-California, Harper Adams College-GB i dr.) trebao bi osposobiti stručnjake koji bi svojim stručnim znanjem značajno pridonijeli povećanju povrćarske, cvjećarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje, te stvoriti stručnjaka koji bi samostalno osmišljavao idejna rješenja uređenja krajobraza.
Preddiplomski stručni studij raspolaže primjerenim prostorom i opremom za odvijanje nastave, dobro opremljenim laboratorijima i praktikumima, te ekonomijom (u neposrednoj blizini stručnog studija) za izvođenje praktičnog dijela nastave, potrebitom mehanizacijom, informatičkom učionicom. Studentima je osigurana prehrana i smještaj u zgradi Studentskog doma u Slavonskom Brodu.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo