Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

 


I Semestar

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Matematika

45

30

-

6

O

Kemija

60

15

-

6

O

Poljoprivredna botanika

45

30

-

6

O

Pedologija

75

-

-

6

O

Engleski jezik/ Njemački jezik

30

45

-

6

O

Tjelesna i zdravstvena kultura

-

30

-

-

O

 

 


II. Semestar 

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Agroekologija

25

50

-

6

O

Agroekonomika

60

-

15

6

O

Primjena računala

30

45

-

6

O

Terenska i laboratorijska istraživanja u pedologiji

25

50

-

6

O

Osnove bilinogojstva s klimatologijom

75

0

-

6

O

Tjelesna i zdravstvena kultura

-

30

-

-

O

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo