Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Društveni odjel Veleučilišta u Slavonskom Brodu

 PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT 

Menadzment1

Misao vodilja studijskih programa Menadžment je obrazovanje ekonomista za različite stručne poslove u poslovnim subjektima u uvjetima otvorenosti hrvatskoga gospodarstva za organizaciju, marketing, računovodstvo i trgovinu.

Stručni studij Menadžment sastoji se od šest semestara. U prva dva stječu se temeljna ekonomska i infrastrukturna te produbljena temeljna ekonomska znanja, a u trećem i četvrtom stječu se, pored navedenih i najvažnija specijalistička stručna znanja. Peti semestar nudi mogućnost izbornih predmeta prema individualnom odabiru studenta, uz evaluaciju kroz organiziranu stručnu praksu. Šesti semestar sastoji se od obveze nastavka stručne prakse uz individualni rad s mentorom, te izradom završnog rada.

Nakon svih položenih ispita i uspješne obrane završnog rada stječete stručni naziv:

stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) ekonomije

 

Po završetku preddiplomskog stručnog studija Menadžment studenti mogu nastaviti studirati na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment. Nositelj studija je Veleučilištu u Slavonskom Brodu.  Uvjeti za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment su završeni stručni studij iz znanstvenog polja Ekonomije ili sveučilišni preddiplomski studij iz znanstvenog polja Ekonomije.

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, nastavak na preddiplomski stručni studij (180 ECTS), predviđen je u trajanju od dvije godine (120 ECTS), čime se omogućava vertikalna i horizontalna mobilnost studenata. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta izvodi se kao izvanredni studij. Završetkom studija stječe se naziv 

stručni/a specijalist/ica ekonomije

 

Naglasak u studijskom programu je stavljen na proizvodnju, logistiku, poduzetništvo, globalnu ekonomiju i Europsku uniju, traženje novih prilika za poduzeće i novog rasta te pokretanja poduzetničke aktivnosti.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo