Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

 


V semestar

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

St

Međunarodna ekonomija

35

 

10

5

O

Menadžment promjena

35

 

10

5

O

Izborni predmet I

30

 

15

5

I

Izborni predmet II

30

 

15

5

I

Stručna praksa I

 

150

 

10

O

 

IZBORNI PREDMETI

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

St

Poslovna komunikacija za menadžere

30

 

15

5

I

Menadžment osiguranja

30

 

15

5

I

E – poslovanje

30

 

15

5

I

E – ured

30

 

15

5

I

Projektni menadžment

30

 

15

5

I

Menadžment kvalitete

30

 

15

5

I

 

 


VI semestar

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

St

Stručna praksa II

 

150

 

20

O

Završni rad

   

150

10

O

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo