Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.


I. semestar

Nastavni predmet P V S ECTS St
Matematika I 30 30 - 5 O
Mehanika I 30 30 - 5 O
Materijali I 45 15 - 5 O
Tehničko crtanje i računalna grafika 30 30 - 5 O
Osnove informatike 30 30 - 5 O
Osnove tehnologije 30 30 - 5 O

 


II. semestar

 

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

St

Matematika II

15

30

-

4

O

Mehanika II

15

15

-

3

O

Tehnologija I

45

30

-

6

O

Priprema proizvodnje

30

30

-

5

O

Tehnologija II

45

30

-

6

O

Čvrstoća

30

30

-

4

O

Izborni kolegij

15

15

-

2

I

Tjelesna i zdravstvena kultura II

0

15

-

-

O

Izborni i fakultativni kolegiji:

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

St

Engleski tehnički jezik I

15

15

-

2

I

Njemački tehnički jezik I

15

15

-

2

I

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo