Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.
  1. definirati i rješavati različite probleme vezane za osnove strojarstva te po potrebi primijeniti pojednostavljenu inženjersku prosudbu i kreativnost u definiranju pretpostavki i rješenja inženjerskog problema. [Osnove]
  2. čitati i izraditi tehničku i tehnološku, te ostalu dokumentaciju vezanu za realizaciju proizvodnog naloga.  [Dokumentacija]
  3. konstruirati ili analizirati jednostavnije toplinske i mehaničke sustave objedinjujući znanja iz mehanike, termodinamike, znanosti o materijalima, mjerenja i kontrole te tehnologije obrade materijala primjenjujući suvremene inženjerske alate, uključujući i računalnu vizualizaciju, te softver za konstruiranje i analizu vodeći računa o njihovu utjecaju na okoliš. [Konstruiranje/ Analiza]
  4. planirati i sigurno izvršiti niz laboratorijskih eksperimenata kako bi dobili potrebne inženjerske podatke. [Laboratorijski rad]
  5. primijeniti, organizirati i provoditi postupke održavanja strojarskih konstrukcija, komponenti i postrojenja. [Održavanje]
  6. djelovati pojedinačno i unutar interdisciplinarnog tima za rješavanje složenijih problema strojarstva. [Timski rad]
  7. objaviti informacije vezane za svoj rad u obliku usmenog izlaganja ili pisanog izvješća primjenjujući suvremene informatičke alate te razumjeti tekst iz područja struke pisan na stranom jeziku. [Komunikacija]
  8. prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održali sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i modernih alata neophodnih u inženjerskoj praksi. [Cjeloživotno učenje]
  9. objasniti  osnovna poslovna načela, temeljne pojmove vezane za poduzetništvo, troškove, značenje poduzeća u gospodarskom okruženju te ključna etička pitanja koja utječu na njihovu profesiju.  [Poslovne vještine]

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo