Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

20170518 102606U sklopu Erasmus + programa i mobilnosti nastavnog osoblja od 15.05. - 19.05.2017. na Veleučilištu u Slavonskom Brodu na odjelu Bilingojstvo boravio je dr. Vojnich Viktor Jozsef iz Mađarske sa Pallasz Athene University.

Za vrijeme boravka održao je predavanja vezana za hortikulturu (korovi, bilje i aromatične biljke, entomologija i fitopatologija). Predavanju su nazočili nastavnici i redovni studenti 2. godine stručnog studija Hortikultura i Ratarstvo.

Dr.sc. Sanja Knežević, mag.oec., Erasmus koordinator

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo