Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

TRAJANJE MOBILNOSTI:

3 - 12 mjeseci

1 mjesec mobilnosti odnosi se na razdoblje od 30 dana. Izračun se vrši prema datumima na potvrdama o dolasku/odlasku (Certificate of Arrival and Departure) koje izdaje inozemno sveučilište, i boravak uključuje i radne dane i vikend.

 

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnom sveučilištu. Prije mobilnosti isplaćuje se 80% ukupnog iznosa, a po povratku s mobilnosti, u slučaju ispunjenja svih obveza, ostatak potpore sukladno broju dana na mobilnosti. U nastavku slijedi prikaz financijske potpore prema zemljama.

ErasmusMobilnost studenata

STUDENTI NIŽEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Studenti nižeg socioekonomskog statusa imaju mogućnost dobiti dodatna financijska sredstva za odlazak na mobilnost u iznosu od 200 EUR mjesečno. Kriterij za određivanje pripadnosti skupini nižeg socioekonomskog statusa preuzet je iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju.

 

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)

Ovaj pojam odnosi se na studente koji imaju status Erasmus+ studenta jer udovoljavaju svim potrebnim uvjetima, ali ne primaju financijsku potporu.

  

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

 

KOLIKO PUTA JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST?

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8)), neovisno o tome koliko puta.

 

ŠKOLARINA I OSTALE NAKNADE

Erasmus+ studentima ne smije se naplaćivati školarina na inozemnim ustanovama kao niti bilo kakve druge naknade koje se ne naplaćuju niti matičnim studentima. Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.

 

OSIGURANJE

Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. Osnovno osiguranje obično osigurava nacionalno zdravstveno osiguranje studenta i za njegovog boravka u drugoj zemlji EU preko europske zdravstvene iskaznice. Međutim, osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica ili privatno osiguranje možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. Veleučilište će smatrati da je Korisnik svjestan obveza vezanih uz zdravstveno osiguranje. Preslika police osiguranja/europske zdravstvene iskaznice mora se priložiti Ugovoru između visokog učilišta i studenta.

 

JEZIČNA PRIPREMA

Brojna sveučilišta zahtijevaju potvrde o znanju stranog jezika za Erasmus+ studente. Uglavnom se radi o engleskom, a nerijetko i jeziku države u koju se dolazi. Studenti su se dužni informirati o jezičnim kompetencijama koje prihvatna ustanova zahtijeva. Uredu za međunarodnu suradnju je, na zahtjev, prije mobilnosti potrebno priložiti i potvrdu o znanju određenog stranog jezika. Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski ili nizozemski, obvezni su prije odlaska i po povratku s mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako im je jezik mobilnosti materinski). Rezultati online jezične procjene nisu uvjet za odlazak na mobilnost, a na uvid ih imaju student i matično visoko učilište. Ukoliko student/ica želi, matično visoko učilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu/ici može dodijeliti besplatan online jezični tečaj na engleskom, njemačkom, talijanskom, španjolskom ili nizozemskom jeziku.

 

OBVEZE STUDENTA PRIJE MOBILNOSTI I POSLIJE MOBILNOSTI

Prije mobilnosti:

  • proučiti internetske stranice inozemnog sveučilišta, informirati se o roku za prijavu
  • u suradnji s Erasmus koordinatorom sastaviti LA - Learning Agreement (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti), a kojeg potpisuju student, odgovorna osoba na ustanovi (ECTS povjerenik, voditelj studija, Erasmus koordinator isl.) te prihvatna ustanova
  • sklopiti Ugovor o studijskom boravku sa Veleučilištem
  • sklopiti policu osiguranja/dobiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja

 

Poslije mobilnosti:

Po povratku s inozemnog visokog učilišta/organizacije studenti su dužni matičnom visokom učilištu dostaviti:

  • Presliku LA i izmjenu u LA
  • Izjavu inozemne visokoškolske ustanove ustanove - Certificate of Arrival and Departure
  • Prijepis ocjena - Transcript of Records (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS bodova za izvršene aktivnosti)
  • Završno izvješće - Final form student putem poveznice koju zaprimi na svoj e-mail ispunjava Završno izvješće na mrežnoj stranici EU Commission
  • Izvješće mentora u slučaju pisanja završnog/diplomskog rada / doktorske disertacije 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo