Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

pdfSInformacijski paket ECTS bodova Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o ocjenjivanju studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o imenovanju Povjerenstva za upis studenata na Veleučilište u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2019./2020.

pdfSOdluka o nastavnom opterećenju izvanrednih studenata na studijima Veleučilišta u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2018./2019.

pdfSPravilnik o uvijetima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju Veleučilišta u Slavonskom Brodu

 

pdfSOdluka o izvođenju nastave u konzultativnom obliku na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Energetika i Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj te preddiplomskom stručnom studiju Bilinogojstvo u akademskoj godini 2018./2019..

pdfSODLUKA o imenovanju satničara na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o stručnoj praksi

pdfSODLUKA o imenovanju voditelja stručne prakse na Društvenom odjelu Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju voditelja stručne prakse na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju voditelja stručne prakse na Tehničkom odjelu Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o završnom radu

pdfSUpute za izradu završnog rada

docSPredložak završnog rada

docSIzgled CD-DVD-a

docSPrijava teme i mentora završnih radova ZR1

docSPotvrda o prihvačanju završnog rada ZR2

docSObavijest o javnoj obrani završnog rada ZR3

docSZapisnik o javnoj obrani završnog rada ZR4

pdfSProtokol obrane završnog rada

pdfSIzajva o ispunjavanju uvjeta

docSPrimjer zamolbe

pdfSODLUKA o terminskom planu završnih radova u akademskoj godini 2018./2019.

pdfSPravilnik o sadržaju i obliku diploma, potvrda i dopunskih isprava o studiju te informacijskih paketa za prijenos ECTS bodova Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu ( Zahtjev, Prijedlog )

pdfSODLUKA o ispisu studenata koji više od pet (5) godina nisu regulirali svoj status na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSUpute o mirovanju obveza studenta

pdfSUpute i napomene nositeljima za evidenciju ocjena kroz ISVU sustav

pdfSOdluka o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2018/2019.

pdfSOdluka o uvjetima upisa redovitih studenata u više godine studija na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o uvjetima upisa izvanrednih studenata u višu godinu studija na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o linearnom modelu studiranja redovitih studenata na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o određivanju iznosa školarine i cijeni drugih troškova za redovite i izvanredne studente te redovite studente strane državljane preddiplomskih stručnih i specijalističkog diplomskog stručnog studija na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

pdfSOdluka o umanjenju školarine u akademskoj godini 2018./2019.

pdfSOdluka o načinima plaćanja školarine na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o dodjeli stipendija VUSB za akademsku 2018._2019. akademsku godinu

pdfSOdluka o polaganju standardiziranog ispita iz hrvatskog jezika na razini B2

pdfSStatut studentskog zbora

pdfSPravilnik o provedbi postupka izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o financiranju studentskog zbora Veleučilište u Slavonskom Brodu i studentskih programa

pdfSStatut Sportske udruge Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o sadržaju i načinu provedbe postupka provjere znanja osoba koje pohađaju Program izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća

pdfSIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

pdfSIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

pdfSPravilnik o međunarodnoj mobilnosti na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju CEEPUS koordinatora na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju Erasmus+ koordinatora na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju članova Ureda za međunarodnu suradnju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju Povjerenstva za odabir kandidata u okviru programa mobilnosti na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o polaganju standarditiranoga ispita iz hrvatskog jezika na razini B2

pdfSOdluka o priznavanju ostvarenih ECTS bodova i ocjena postignutih na drugim visokim učilištima

pdfSOdluka o troškovima prijelaza s drugih visokih učilišta na Veleučilište u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o utvrđivanju razlikovnih kolegija za studente koji upisuju prvu (1.) godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, a koji nisu završili preddiplomski studij iz polja ekonomije

pdfSOdluka o utvrđivanju razlikovnih kolegija za studente koji upisuju prvu (1.) godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj

pdfSOdluka o utvrđivanju razlikovnih kolegija za studente koji upisuju prvu (1.) godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Energetika

 pdfSSavjetovalište za studente

docSPrimjer zamolbe

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo